Get Adobe Flash player

000picD

Name D

ราตรีคืนสู่เหย้าชาวธาตุทอง 66 ปี

mtt143

งาน "ราตรีคืนสู่เหย้าชาวธาตุทอง 66 ปี"
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่ามัธยมวัดธาตุทอง จัดงาน "ราตรีคืนสู่เหย้าชาวธาตุทอง 66 ปี" โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติในงาน และนายสุเทพ หุตะประพิน นายกสมาคมนักเรียนเก่าฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมคณะกรรมการดำเนินงานร่วมลั่นฆ้องชัยในพิธีเปิด ระหว่างเวลา 16.00-22.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียน

ภาพกิจกรรมคลิก

FB mttline