Get Adobe Flash player

000picD

Name D

ร่วมพิธีวางพวงมาลา

mtt144

โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง โดยว่าที่ร้อยตรีณรงค์    ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน นำผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือกองร้อยพิเศษ และลูกเสือวิสามัญ  เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ สวนลุมพินี         

ภาพกิจกรรมคลิก                      

line office mttline