Get Adobe Flash player

000picD

Name D

ถวายราชสดุดี

mtt141

วันที่ 25 พฤษจิกายน 2560 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดยว่าที่ร้อยตรีณรงค์    ประจวบวัน  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยปู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่ และ ลูกเสือวิสามัญ ร่วมถวายราชสดุดี เนื่องในวัน สมเด็จมหาธีรราชเจ้า  และจัดพิธีประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

ภาพกิจกรรมคลิก

line office mttline