Get Adobe Flash player

000picD

Name D

ศูนย์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67

mtt139

โรงเรียนมัธยมววัดธาตุทอง เป็นศูนย์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประเภทการแข่งขันประกวดมารยาทไทย ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีณรงค์    ประจวบวัน   ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวต้อนรับผู้เข้าแข่งขัน

ภาพกิจกรรมคลิก

FB mttline