Get Adobe Flash player

000picD

Name D

การแข่งขัน กีฬาภายใน “บานบุรีเกม” ประจำปีการศึกษา 2560

mtt137

ันที่ 8 และ 10 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 "บานบุรีเกม" โดยมี ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด และว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เป็นผู้นำกล่าวรายงาน โดยวันที่ 8 พ.ย. 60 มีการแข่งขันกีฬารอบชิงชนะเลิศ และการมอบเหรียญรางวัลกีฬาต่างๆ ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์ ส่วนวันที่ 10 พ.ย. 60 มีการแข่งขันกรีฑา ขบวนพาเหรด กองเชียร์ เชียร์หลีดแดนซ์ และเชียร์หลีดเดอร์ ณ ลานวัดธาตุทอง พระอารามหลวง

ภาพกิจกรรมคลิก

FB mttline