Get Adobe Flash player

000picD

Name D

งานบำเพ็ญกุศลคล้ายวันมรณภาพอดีตเจ้าอาวาสวัดธาตุทอง และพิธีมอบทุน

mtt136

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดยว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมงานบำเพ็ญกุศลคล้ายวันมรณภาพพระธรรมปาโมกข์ อดีตเจ้าอาวาสวัดธาตุทอง ปีที่ 12 และเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาผู้สอบได้ธรรมศึกษาชั้นเอก,โท,ตรี โดยโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองได้อนุเคราะห์ให้วงโยธวาทิตโรงเรียนเข้าร่วมบรรเลงเพลงในงาน ตั้งแต่เวลา 14.30 น. – 16.30 น. ณ พระอุโบสถวัดธาตุทอง พระอารามหลวง

 

ภาพกิจกรรมคลิก

 

FB mttline