Get Adobe Flash player

000picD

Name D

ต้อนรับผู้อำนวยการเขต

mtt131

ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีต้อนรับ ดร. รัตติมา พานิชอนุรักษ์ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

ภาพกิจกรรมคลิก

FB mttline