Get Adobe Flash player

โครงการสำรวจสภาวะช่องปากแห่งชาติ

mtt125

วันที่ 28 สิงหาคม 2560 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้สุ่มคัดเลือกโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ให้เป็นตัวแทนของเขตวัฒนา จัดโครงการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ ครั้งที่ 8 โดยกำหนดตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนกลุ่มอายุ 15 ปี ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียน

ภาพกิจกรรมคลิก

VDO แนะนะ โรงเรียน