Get Adobe Flash player

ค่ายผู้นำลูกเสือ

mtt112

ระหว่างวันที่ 14 - 16 กรกฏาคม 2560  จัดกิจกรรมค่ายฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ๋ ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จังหวัด นครปฐม

 

ภาพกิจกรรมคลิก

VDO แนะนะ โรงเรียน