Get Adobe Flash player

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

mtt111

วันที่ 29 มิถุนายน 2560 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดยว่าที่ร้อยตรีณรงค์  ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และเดินสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ลานวัดธาตุทอง พระอารามหลวง

ภาพกิจกรรมคลิก  icon new

ภาพกิจกรรมคลิก    icon new

 

VDO แนะนะ โรงเรียน