Get Adobe Flash player

000picD

Name D

กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา

mtt109

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์  ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ร่วมกันตักน้ำเทียนเพื่อหล่อต้นเทียน  ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียน

 

ภาพกิจกรรมคลิก

 

FB mttline