Get Adobe Flash player

000picD

Name D

กิจกรรมวันสุนทรภู่รำลึก ประจำปีการศึกษา 2560

 mtt108

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่รำลึก ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมมีการประกวด-แข่งขัน และตัดสินประเภทต่างๆ อาทิ การคัดลายมือ การประกวดวาดภาพระบายสี การประกวดแต่งกลอนสุภาพสดุดีสุนทรภู่ การจัดป้ายนิเทศชีวประวัติสุนทรภู่ตามห้องเรียน การแต่งกายตัวละครในวรรณคดีและแสดงบทบาทสมมุติ การแข่งขันตอบปัญหา"ปริศนา สายฟ้าแลบ" และการประกวดจินตลีลาประกอบเพลง ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียน

ภาพกิจกรรมคลิก

FB mttline