Get Adobe Flash player

000picD

Name D

รอน้ำขอพร ผู้อำนวยการ

mtt073

 วันที่ 19 เมษายน 2560 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดพิธีรดน้ำดำหัว ขอพร จากว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน เนื่องในวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย ณ ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน

ภาพกิจกรรมคลิก

FB mttline