Get Adobe Flash player

000picD

Name D

งานประเพณีสงกรานต์วัดธาตุทอง ประจำปี 2560

mtt071

วันที่ 12-15 เมษายน 2560 ผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 และในวันที่ 12 เมษายน 2560 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นำโดยว่าที่ร้อยตรีณรงค์  ประจวบวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหาร เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และสามเณรที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน จำนวน 90 รูป ณ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง

 

ภาพกิจกรรมคลิก

FB mttline