Get Adobe Flash player

000picD

Name D

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560

mtt066

โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ประจำปี 2560  ตั้งแต่วันที่ 27- 30 มีนาคม 2560 โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์  ประจวบวัน   ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนและผู้ปกครองที่สมัครเข้าเรียนต่อ ณ ห้องประชุมฉัฏฐีวัสส์ธาตุทอง

ภาพกิจกรรมคลิก

FB mttline