Get Adobe Flash player

000picD

Name D

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล “ธาตุทองคัพ” ครั้งที่ 5

mtt065

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง จัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล “ธาตุทองคัพ” ครั้งที่ 5   ระหว่างวันที่ 4 – 5 และ 9 มีนาคม 2560 ณ สนามกีฬาสปอร์ตคอมพล็กซ์ ธาตุทอง  โดยมีทีมเข้าร่ามการแข่งขัน ทีมชาย 12 ทีม ทีมหญิง 7 ทีม  โดยมีผลการแข่งขันมีดังนี้    

                                     ประเภทที่ชาย                                   ประเภททีมหญิง

ชนะเลิศ                    ร.ร.  พระโขนงพิทยาลัย                      ร.ร. สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ ฯ

รองชนะเลิศอันดับ 1      ร.ร. ศรีพฤฒา                                  ร.ร. วชิรธรรมสาธิต

รองชนะเลิศอันอับ 2      ร.ร. มัธยมวัดธาตุทอง                          วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ   

 รองชนะเลิศอันอับ 3     ร.ร. สันติราษฎร์วิทยาลัย                     ร.ร. ฤทธิยะวรรณาลัย 2

ภาพกิจกรรม 1  คลิก

ภาพกิจกรรม 2 คลิก

FB mttline