Get Adobe Flash player

ตารางเรียน ปีการศึกษา2/2562

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ตารางเรียน   ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

               
 ม.1 ห้อง 1  ม. 1 ห้อง 2  ม. 1 ห้อง 3  ม. 1 ห้อง 4 ม. 1 ห้อง 5 ม. 1 ห้อง 6 ม. 1 ห้อง 7 ม. 1 ห้อง 8
  ม. 2 ห้อง 1  ม. 2 ห้อง 2  ม. 2 ห้อง 3  ม. 2 ห้อง 4  ม. 2 ห้อง 5  ม. 2 ห้อง 6  ม. 2 ห้อง 7 ม. 2 ห้อง 8
 ม. 3 ห้อง 1  ม. 3 ห้อง 2  ม. 3 ห้อง 3  ม. 3 ห้อง 4  ม. 3 ห้อง 5  ม. 3 ห้อง 6  ม. 3 ห้อง 7  ม. 3 ห้อง 8
 ม. 4 ห้อง 1   ม. 4 ห้อง 2   ม.4 ห้อง 3 ม. 4 ห้อง 4 ม. 4 ห้อง 5  ม. 4 ห้อง 6  ม.4 ห้อง 7  
 ม. 5 ห้อง 1  ม. 5 ห้อง 2 ม. 5 ห้อง 3  ม. 5 ห้อง 4  ม. 5 ห้อง 5  ม. 5 ห้อง 6  ม. 5 ห้อง 7  
 ม. 6 ห้อง 1  ม. 6 ห้อง 2  ม.6 ห้อง 3  ม. 6 ห้อง 4  ม. 6 ห้อง 5  ม. 6 ห้อง 6  ม. 6 ห้อง 7  

 

ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2562

VDO แนะนำ โรงเรียน

linemtt

LINE @ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง