ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่

ระดับ มัธยมศึกษาปี่ที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2561 เข้าสู่เว็บโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง