ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่

ระดับ มัธยมศึกษาปี่ที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

นักเรียนที่ประสงค์สมัครเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ สามารถแจ้งความจำนงค์ได้ที่ www.bangkok2.org ในวันที่15 - 28 มีนาคม 2561

 
ข้อมูลการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2561 เข้าสู่เว็บโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง