นักเรียนสามารถดูผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดย User name เป็น เลขประจำตัวนักเรียน Password เป็น วัน/เดือน/ปี เกิด ตัวอย่าง เกิด วันที่ 02 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2545 รหัสผ่านเป็น 02/03/2545

นักเรียนที่สนใจสมัครเรียนโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง สามารถกรอกใบสมัครตามลิงก์ด้านล่าง
ระบบจะจัดส่งใบสมัครที่กรอกให้ทาง E-Mail นักเรียนทำการพิมพ์นำมาสมัครที่โรงเรียน ณ วันประกาศรับสมัครกำหนดการสมัครแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เรื่อง งดกิจกรรมทางวิชาการ
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดธาตทอง เรื่อง การปิดสถานศึกษา ตามมติคณะรัฐมนตรีและกระทรวงศึกษาธิการ