ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่

ระดับ มัธยมศึกษาปี่ที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

นักเรียนที่ประสงค์สมัครเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ สามารถแจ้งความจำนงค์ได้ที่ www.bangkok2.org ในวันที่19 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

 
ข้อมูลการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2561 เข้าสู่เว็บโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง