ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่

ระดับ มัธยมศึกษาปี่ที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2562 เข้าสู่เว็บโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

หมายเหตุ งดรับสมัครนักเรียน ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 เนื่องจากเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร