ประกาศผลการเรียนรายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

เข้าหน้าเว็บประกาศผลการเรียน เข้าสู่เว็บโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
วิธีการใช้งาน

1. หมายเลขประจำตัว 5 หลัก ของนักเรียน

2. รหัสผ่านใช้เป็น วัน/เดือน/ปีเกิดของนักเรียน ตังอย่างเช่น

นักเรียนเกิด 05 พ.ค. 2543 password เป็น 05/05/2543